Zemědělské obchodní družstvo

AGRISPOL

Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL

Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL vzniklo 8. prosince 1992. Působí v jižní části okresu Prostějov, potažmo Olomouckého kraje. V současné době obhospodařuje 1.250 hektarů zemědělské půdy a zaměstnává zhruba 30 pracovníků. Věnuje se rostlinné a živočišné výrobě, jejichž zázemí tvoří čtyři farmy: Mořice, Vrchoslavice, Pavlovice u Kojetína a Vitčice.

Od vzniku družstva v roce 1992 až do roku 2019 tvořili jeho Představenstvo: Ing. Jaromír Řezáč z Vitčic (předseda), Ing. Stanislav Coufalík z Vrchoslavic (místopředseda) a Ing. Josef Novotný z Pavlovic u Kojetína (člen). Po úmrtí Ing. Řezáče v roce 2019 převzal jeho povinnosti Ing. Coufalík, který dovedl družstvo k řádným volbám nových orgánů v roce 2021.

Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL chce i nadále především realizovat poctivé zemědělství se dvěma nosnými, vzájemně provázanými pilíři - rostlinnou a živočišnou výrobou. Vzhledem k tomu, že existuje řada rizikových faktorů, ovlivňujících jeho činnost, a současně nová doba přináší a bude přinášet i nové příležitosti a technologie, jedním z trvalých cílů je samozřejmě i pokračující modernizace a rozvoj podniku v zájmu jeho dlouhodobé ekonomické stability.

OBHOSPODAŘUJEME 1250 HEKTARŮ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PŘEVÁŽNĚ NA KATASTRECH PĚTI OBCÍ. ZAMĚSTNÁVÁME PŘES 30 PRACOVNÍKŮ. V REGIONU PŮSOBÍME PŘES TŘICET LET A SNAŽÍME SE SVOU PRACÍ PŘISPÍVAT K JEHO KRÁSE A ROZVOJI.

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

Naše družstvo je typickým zemědělským podnikem pro oblast Hané. Realizuje intenzivní rostlinnou i živočišnou výrobu, které se přirozeným způsobem vzájemně doplňují.

Rostlinná výroba

Živočišná výroba

MOŘICE - VRCHOSLAVICE - PAVLOVICE u KOJETÍNA - VITČICE