Rostlinná výroba

Rostlinná výroba Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL je postavena na pěstování obilovin, olejnin, kukuřice, cukrovky a pícnin. Osevní postup se v jednotlivých letech příliš nemění. Celková plocha obhospodařované půdy činí 1.273 hektarů.

Mechanizace podniku je soustředěna v samostatném středisku - na farmě v Pavlovicích u Kojetína.

Vedoucím úseku rostlinné výroby je Ing. Jan Ševčík. Vedoucím úseku technických služeb (mechanizace) je pan Milan Ošťádal.

Pšenice

Pšenici pěstujeme na zhruba 350 hektarech a jejím konečným zpracovatelem jsou potravinářské provozy, především mlýny.

Ječmen

Ječmen pěstujeme na zhruba 265 hektarech a v případě dosažení sladovnických parametrů dodáváme společnosti Soufflet Prostějov.

Řepka

Řepku ozimou pěstujeme na ploše cca 200 hektarů. Její produkce je určena pro další zpracování v rámci potravinářského, popř. energetického průmyslu.

Kukuřice

Kukuřici pěstujeme na zhruba 210 hektarech. Z části je určena pro výrobu siláže (základní složka krmné dávky skotu). Větší část je pak určena k produkci zrna.

Cukrovka

Cukrovka rovněž patří mezi tradiční regionální plodiny. Pěstujeme ji na cca 70 hektarech a kompletní produkce je určena pro výrobu cukru v Cukrovaru Vrbátky.

Vojtěška

Kompletní produkce vojtěšky (cca 105 ha) je v podobě senáže určena pro výživu skotu v rámci živočišné výroby. Pěstování vojtěšky má příznivý vliv na úrodnost půdy.