Aktuality

 

Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL příjme pracovníka na pozici ošetřovatel(ka) skotu, s místem výkonu práce na farmě ve Vrchoslavicích. Podrobné informace k pracovní pozici i podmínkám poskytneme nezávazně zájemcům na tel. č. 602 748 895 (Ing. Palát - vedoucí úseku ŽV).

V pátek 22.4.2022 probíhala od 9:30 hodin, v zasedací místnosti administrativní budovy v Mořicích, náhradní členská schůze našeho družstva. Přítomno bylo 25 členů a 13 členů bylo zastoupeno v rámci plné moci. Přítomní disponovali 37% hlasovacích práv všech členů družstva.

Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL uspořádalo v rámci Dnů českého zemědělství 2021 "Den otevřených dveří" na farmě Vrchoslavice. Většina zemědělské techniky se sice musela věnovat podzimním polním pracem, ale seznámení s chovem skotu mohlo proběhnout bez omezení.

Podnik působí na rozhraní okresů Prostějov, Kroměříž a Vyškov, s velmi dobrou dopravní dostupností v rámci krajů Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského. V současné době obhospodařuje cca 1.300 hektarů zemědělské půdy a věnuje se rostlinné a živočišné výrobě (chov skotu). V rámci rostlinné výroby a mechanizace funguje cca 15 stálých pracovníků.

O víkendu byla dokončena letošní sklizeň obilovin a řepky. Přestože práce plynule pokračují lisováním a uskladněním slámy, zpodmítáním, přípravou půdy a setím, všem pracovníkům podniku patří velké poděkování za zvýšený výkon a pracovní nasazení.