Aktuality

 

Probíhající rok 2022 je jubilejním třicátým hospodářským rokem v historii Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL se sídlem v Mořicích. Jako připomínka tohoto výročí byla vydána stručná publikace, jejíž ambicí není podat úplný a podrobný historický obraz, nýbrž spíše připomenout některé z okamžiků, jež spoluutvářely dnešní obraz družstva a které...

Ve stáji OMD na farmě ve Vrchoslavicích proběhla rekonstrukce napájecího systému. Spočívala v nahrazení vzdušného elektricky vyhřívaného rozvodu vody novým systémem zemního vedení vody, včetně výměny 16 ks vyhřívaných napajecích žlabů. Rekonstrukce sníží riziko zamrzání napájecího systému a představuje úsporu elektrické energie až 19 MWh za rok.

Hlavní část letošní sklizně byla pozitivně ovlivněna příznivým počasím v jejím průběhu. Sklizeno bylo bezmála 860 ha s výnosy odpovídajícími průměrům za Olomoucký kraj. Pšenice splnila potravinářské a ječmen sladovnické parametry. Za zvýšené pracovní nasazení je třeba poděkovat všem zaměstnancům podniku.

V úterý 2. srpna se na farmě ve Vrchoslavicích uskutečnila tradiční výprava za telátky, kterou družstvo již řadu let pořádá ve spolupráci s Obcí Vrchoslavice. Farmu navštívilo zhruba 120 návštěvníků, především dětí. Průvodcem jim byl vedoucí úseku ŽV Ing. Roman Palát. Připraveny byly soutěže, písničky, drobné občerstvení a mnoho informací.

Po dvanácti pracovních sezónách, od své zásadní rekonstrukce v roce 2009, prošla v průběhu dubna až června letošního roku posklizňová linka v Mořicích prvním rozsáhlejším servisem. Došlo k výměně opotřebovaných dílů v rámci technologií i dopravních cest. Linka je tak připravena pro zpracování dalších tisíců tun obilovin a olejnin v příštích letech....

V pátek 22.4.2022 probíhala od 9:30 hodin, v zasedací místnosti administrativní budovy v Mořicích, náhradní členská schůze našeho družstva. Přítomno bylo 25 členů a 13 členů bylo zastoupeno v rámci plné moci. Přítomní disponovali 37% hlasovacích práv všech členů družstva.