Aktuality

 

Denní dodávka mléka do smluvní mlékárny překonala poprvé v historii našeho družstva hranici 6.600 litrů. V pondělí 1.5.2023 bylo z naší farmy ve Vrchoslavicích dodáno do Olmy 6.622 litrů mléka ve výběrové kvalitě. Tento dílčí úspěch podtrhuje velmi dobré chovatelské a výrobní výsledky úseku živočišné výroby.

V pátek 21.4.2023 probíhala od 9:30 hodin, v zasedací místnosti administrativní budovy v Mořicích, náhradní členská schůze našeho družstva. Přítomno bylo 30 členů a 18 členů bylo zastoupeno v rámci plné moci. Přítomní disponovali 42,87 % hlasovacích práv všech členů družstva.

V prosinci 2022 byl pořízen nový traktorový cisternový návěs Agrodon Neptun o objemu 18 m3. Jedná se o cisternu s největší přepravní kapacitou v rámci podniku, kdy doposud činilo toto maximum 12 m3. Pořízením nové laminátové cisterny pro převoz DAMu a močůvky dochází k doplnění strojového parku v kategorii již více opotřebených strojů a současně k...

Probíhající rok 2022 je jubilejním třicátým hospodářským rokem v historii Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL se sídlem v Mořicích. Jako připomínka tohoto výročí byla vydána stručná publikace, jejíž ambicí není podat úplný a podrobný historický obraz, nýbrž spíše připomenout některé z okamžiků, jež spoluutvářely dnešní obraz družstva a které...

Ve stáji OMD na farmě ve Vrchoslavicích proběhla rekonstrukce napájecího systému. Spočívala v nahrazení vzdušného elektricky vyhřívaného rozvodu vody novým systémem zemního vedení vody, včetně výměny 16 ks vyhřívaných napajecích žlabů. Rekonstrukce sníží riziko zamrzání napájecího systému a představuje úsporu elektrické energie až 19 MWh za rok.

Hlavní část letošní sklizně byla pozitivně ovlivněna příznivým počasím v jejím průběhu. Sklizeno bylo bezmála 860 ha s výnosy odpovídajícími průměrům za Olomoucký kraj. Pšenice splnila potravinářské a ječmen sladovnické parametry. Za zvýšené pracovní nasazení je třeba poděkovat všem zaměstnancům podniku.

V úterý 2. srpna se na farmě ve Vrchoslavicích uskutečnila tradiční výprava za telátky, kterou družstvo již řadu let pořádá ve spolupráci s Obcí Vrchoslavice. Farmu navštívilo zhruba 120 návštěvníků, především dětí. Průvodcem jim byl vedoucí úseku ŽV Ing. Roman Palát. Připraveny byly soutěže, písničky, drobné občerstvení a mnoho informací.