Fotovoltaická elektrárna Mořice

01.07.2024

V jarních měsících probíhala na farmě Mořice příprava a následná realizace střešní instalace FVE. Předpokládaná roční výroba zdroje přesahuje 90 MWh elektrické energie a měla by výrazně snížit provozní náklady farmy, na které je centralizována posklizňová úprava a skladování obilovin a olejnin. Elektrárna bude uvedena do provozu v červenci 2024.

Název projektu: FVE Mořice

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002359

Popis projektu: Projekt "FVE Mořice" je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 99,6 kWp sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.