Živočišná výroba

Živočišná výroba podniku je zaměřena na chov skotu a je kompletně soustředěna na farmě ve Vrchoslavicích. Rostlinná výroba zajišťuje částí své produkce i krmivo pro dobytek; ten zase vrací do půdy přírodní hnojivo.

Na farmě je ročně vyprodukováno a do mlékárny OLMA dodáno přes 2 mil. litrů mléka, a to v nejvyšší třídě jakosti Q. Roční užitkovost se v průměru pohybuje kolem 7.000 litrů mléka na dojnici.

Na jatka je ročně dodáno více než 130 ks býků, ve váze přes 80 tis. kg.

Vedoucím úseku živočišné výroby je Ing. Roman Palát.

Veterinární dohled zajišťuje MVDr. Alois Coufalík.

Na farmě bylo k 31. 12. 2022 chováno celkem 761 ks zvířat českého červenostrakatého plemene:

  • telata do 8 měsíců: 209 ks
  • jalovice chovné: 127 ks
  • jalovice VB: 33
  • býci: 97 ks
  • dojnice: 295 ks
  • ---
  • CELKEM: 761 ks