Modernizace a snížení energetické náročnosti linky posklizňové úpravy a skladování - farma Mořice

31.05.2024

Květnem 2024 končí po osmi měsících realizace jednoho ze strategických investičních záměrů našeho družstva - modernizace a snížení energetické náročnosti linky posklizňové úpravy a skladování na farmě v Mořicích. Modernizovaná linka bude uvedena do plného provozu v rámci letošní sklizně.

Název projektu: Modernizace a snížení energetické náročnosti linky posklizňové úpravy a skladování - farma Mořice

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0000402

Popis projektu: Projekt "Modernizace a snížení energetické náročnosti linky posklizňové úpravy a skladování - farma Mořice" je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím komplexních opatření ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. V projektu dojde k modernizaci posklizňové linky tvořené sušičkou, čističkou, dopravníky a sklady.