Fotovoltaická elektrárna Vrchoslavice

31.07.2023

Od března do července probíhala na farmě Vrchoslavice příprava a následná realizace střešní instalace FVE. Předpokládaná roční výroba zdroje přesahuje 300 MWh elektrické energie a měla by výrazně snížit provozní náklady farmy, potažmo celého družstva. Elektrárna bude uvedena do provozu v průběhu srpna 2023. 

Název projektu: FVE Vrchoslavice I

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005602

Popis projektu: Projekt "FVE Vrchoslavice I" je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 327,18 kWp včetně akumulace o kapacitě 70 kWh sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.