Náhradní členská schůze

21.04.2023

V pátek 21.4.2023 probíhala od 9:30 hodin, v zasedací místnosti administrativní budovy v Mořicích, náhradní členská schůze našeho družstva. Přítomno bylo 30 členů a 18 členů bylo zastoupeno v rámci plné moci. Přítomní disponovali 42,87 % hlasovacích práv všech členů družstva.

Členská schůze přijala všechna navrhovaná usnesení a po proběhlé diskuzi byla zhruba ve 12:30 hodin ukončena.

Členové družstva, kteří se nemohli jednání zúčastnit, se mohou s jeho výsledky seznámit (po předchozí domluvě) v sídle družstva.