Rekonstrukce napájecího systému odchovny mladého dobytka

31.10.2022

Ve stáji OMD na farmě ve Vrchoslavicích proběhla rekonstrukce napájecího systému. Spočívala v nahrazení vzdušného elektricky vyhřívaného rozvodu vody novým systémem zemního vedení vody, včetně výměny 16 ks vyhřívaných napajecích žlabů. Rekonstrukce sníží riziko zamrzání napájecího systému a představuje úsporu elektrické energie až 19 MWh za rok.


Publicita projektu OP TAK

Název projektu: Modernizace farmy Vrchoslavice, ZOD Agrispol

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0000036

Popis projektu: Projekt "Modernizace farmy Vrchoslavice, ZOD Agrispol" je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím komplexních opatření ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. V projektu dojde k výměně chladícího zařízení na mléko za nové úsporné, dále bude modernizováno osvětlení stájí, vytápění a větrání, výměna napajecího systému.