Zahájení sklizně

03.07.2023

Letošní sklizeň obilovin byla ve dnech 3. a 4. července zahájena ozimým ječmenem. 15. července pak byla započata sklizeň řepky, ke které se 18. července, po příjezdu našich kolegů - kombajnů ze Slovenska, přidala i sklizeň jarního ječmene. Doufejme, že průběh letošních žní bude přát dobré úrodě.