Zahájili jsme modernizaci linky posklizňové úpravy a skladování v Mořicích

13.10.2023

Během následujících sedmi měsíců proběhne modernizace a snížení energetické náročnosti linky posklizňové úpravy a skladování na farmě v Mořicích. Aktuálně probíhajícímu rozšíření linky o sila na obiloviny a olejniny musela v září ustoupit i část nevyužitého "starého kravína". Modernizovaná linka by měla sloužit našemu družstvu již od sklizně 2024.