Náhradní členská schůze 2022

22.04.2022

V pátek 22.4.2022 probíhala od 9:30 hodin, v zasedací místnosti administrativní budovy v Mořicích, náhradní členská schůze našeho družstva. Přítomno bylo 25 členů a 13 členů bylo zastoupeno v rámci plné moci. Přítomní disponovali 37% hlasovacích práv všech členů družstva.

Členská schůze přijala všechna navrhovaná usnesení a po proběhlé diskuzi byla zhruba ve 12:30 hodin ukončena.

Členové družstva, kteří se nemohli jednání zúčastnit, se mohou s jeho výsledky seznámit (ideálně po předchozí domluvě) v sídle družstva.