Nová cisterna pro převoz kapalných hnojiv

30.12.2022

V prosinci 2022 byl pořízen nový traktorový cisternový návěs Agrodon Neptun o objemu 18 m3. Jedná se o cisternu s největší přepravní kapacitou v rámci podniku, kdy doposud činilo toto maximum 12 m3. Pořízením nové laminátové cisterny pro převoz DAMu a močůvky dochází k doplnění strojového parku v kategorii již více opotřebených strojů a současně k efektivizaci provozu, jak z pohledu času, tak i spotřeby PHM.

V rámci projektu podpořeného z alokace MAS Hanácký venkov byl dále spolufinancován širokozáběrový mulčovač vhodný pro mulčování jak travních porostů a ploch, tak i rostlinných zbytků po sklizni obilovin nebo olejnin.