Servis posklizňové linky v Mořicích

30.06.2022

Po dvanácti pracovních sezónách, od své zásadní rekonstrukce v roce 2009, prošla v průběhu dubna až června letošního roku posklizňová linka v Mořicích prvním rozsáhlejším servisem. Došlo k výměně opotřebovaných dílů v rámci technologií i dopravních cest. Linka je tak připravena pro zpracování dalších tisíců tun obilovin a olejnin v příštích letech.