Aktuality

 

V červnu 2023 jsme si na pobočce společnosti STROM Praha v Němčicích nad Hanou převzali nový traktor JOHN DEERE 8R 370 o výkonu 370 koní. Jedná se o náhradu za služebně nejstarší stroj základní traktorové flotily družstva John Deere 8310, který je v plném provozu již 22 let a přes 20 tisíc motohodin. Nový traktor je díky svému výkonu určen...

Denní dodávka mléka do smluvní mlékárny překonala poprvé v historii našeho družstva hranici 6.600 litrů. V pondělí 1.5.2023 bylo z naší farmy ve Vrchoslavicích dodáno do Olmy 6.622 litrů mléka ve výběrové kvalitě. Tento dílčí úspěch podtrhuje velmi dobré chovatelské a výrobní výsledky úseku živočišné výroby.

V pátek 21.4.2023 probíhala od 9:30 hodin, v zasedací místnosti administrativní budovy v Mořicích, náhradní členská schůze našeho družstva. Přítomno bylo 30 členů a 18 členů bylo zastoupeno v rámci plné moci. Přítomní disponovali 42,87 % hlasovacích práv všech členů družstva.

V březnu letošního roku jsme si na pobočce společnosti STROM Praha v Němčicích nad Hanou převzali nový nakladač KRAMER KL35.8T o výkonu 100 koní. Současně byl realizován nákup vibrační desky a pěchu.

V prosinci 2022 byl pořízen nový traktorový cisternový návěs Agrodon Neptun o objemu 18 m3. Jedná se o cisternu s největší přepravní kapacitou v rámci podniku, kdy doposud činilo toto maximum 12 m3. Pořízením nové laminátové cisterny pro převoz DAMu a močůvky dochází k doplnění strojového parku v kategorii již více opotřebených strojů a současně k...

Probíhající rok 2022 je jubilejním třicátým hospodářským rokem v historii Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL se sídlem v Mořicích. Jako připomínka tohoto výročí byla vydána stručná publikace, jejíž ambicí není podat úplný a podrobný historický obraz, nýbrž spíše připomenout některé z okamžiků, jež spoluutvářely dnešní obraz družstva a které...

Ve stáji OMD na farmě ve Vrchoslavicích proběhla rekonstrukce napájecího systému. Spočívala v nahrazení vzdušného elektricky vyhřívaného rozvodu vody novým systémem zemního vedení vody, včetně výměny 16 ks vyhřívaných napajecích žlabů. Rekonstrukce sníží riziko zamrzání napájecího systému a představuje úsporu elektrické energie až 19 MWh za rok.

Hlavní část letošní sklizně byla pozitivně ovlivněna příznivým počasím v jejím průběhu. Sklizeno bylo bezmála 860 ha s výnosy odpovídajícími průměrům za Olomoucký kraj. Pšenice splnila potravinářské a ječmen sladovnické parametry. Za zvýšené pracovní nasazení je třeba poděkovat všem zaměstnancům podniku.